សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ជំនួយចិន ជួយឱ្យកម្ពុជា ឯករាជ្យនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ជំនួយចិន ជួយឱ្យកម្ពុជា ឯករាជ្យនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

July 7, 2021

ឈ្វេងយល់ពីការសិក្សា លើជំនាញនីតិសាស្រ្ត

គន្លឹះសំខាន់ៗមួយចំនួន បង្ហាញពីមូលដ្ឋានគ្រឹះ មុនអ្នកសម្រេចចិត្តទៅរៀនជំនាញ នីតិសាស្រ្ត

July 7, 2021

នរណាខ្លះ ចាប់អារម្មណ៍រៀនជំនាញអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ?

ឈ្វេងយល់ពីជំនាញអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ មុនអ្នកសម្រេចចិត្ត ចុះឈ្មោះសិក្សា លើជំនាញនេះ

July 7, 2021

សិស្សនិស្សិតជិត៤ម៉ឺននាក់កំពុងសិក្សាជំនាញអប់រំបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈតាមអនឡាញ!

សម័យកាលកូវីដ១៩ សន្ទុះនៃការសិក្សាតាមអនឡាញ កំពុងកើនឡើង

July 7, 2021

តើអ្នកកំពុងចង់សិក្សា ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម មែនទេ?

ចង់សិក្សាជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម គួរសិក្សាគន្លឹះសំខាន់ៗទាំងនេះជាមុនសិន

July 7, 2021