ឯកឧត្តម ស សុខា៖ ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនគ្រឹះស្ថាន ឧត្តមសិក្សា សម្រេចលទ្ធផលធំៗចំនួន០៤ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ដោយមិនយកវិបត្តិកូវីដ១៩ ធ្វើជាឧបសគ្គ

ក.យ.គ សម្រេចបាននូវលទ្ធផលធំៗចំនួន ០៤ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ២០២១កន្លងទៅ 

March 25, 2022

ជំនន់ទឹកភ្លៀងមិនទាន់ចប់ផង ឥឡូវចិនជួប ព្យុះទីហ្វុង InFa

ជំនន់ទឹកភ្លៀងមិនទាន់ចប់ផង ឥលូវចិនត្រៀមរងឥទ្ធិពលព្យុះមួយទៀត

July 24, 2021

និស្សិតខ្មែរ ជាប់អាហារូបករណ៍នៅចិន ត្រូវបើកគណនីនៅធនាគារមួយនេះ ងាយស្រួលដាក់ប្រាក់ខែ អាហារូបករណ៍

សមាគមនិស្សិតកម្ពុជាប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ជំរុញឲ្យនិស្សិតបើកគណនី ងាយស្រួលបើកប្រាក់ខែអាហារូបករណ៍

July 19, 2021

ប្រជុំពិភាក្សា រវាងក្រុមប្រឹក្សាយុវជនគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សា​ នៃស.ស.យ.ក​. និងសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សាកម្ពុជា!

​ កិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងចំនួនពីរសំខាន់។ ទី១​ ដេីម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីក្រុមប្រឹក្សាយុវជនគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សា​ (ក.យ.គ.)​ នៃស.ស.យ.ក. និង....

July 14, 2021