ស្វែងយល់អំពី ជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស!

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សគឺជារឿងដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ឲ្យស្ថាប័នឬអង្គភាពមួយអាច ដំណើរការបានដោយជោគជ័យ។ដើម្បីឈានទៅធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅស្ថាប័នឬអង្គភាព អាជីវកម្មមួយបានលុះត្រាបុគ្គលនោះត្រូវឆ្លងកាត់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញគ្រប់គ្រង ធនធានមនុស្ស។

ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលបេក្ខជនត្រូវចេះដើម្បីអាចសិក្សាជំនាញនេះបានគឺ ពលរដ្ឋវិជ្ជា និងគណិតវិទ្យា

ការសិក្សាដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រលើជំនាញនេះមានរយៈពេល៤ឆ្នាំ ស្មើនឹង១២០ ក្រេឌីត។

ចំណេះដឹងដែលនិស្សិតទទួលបានក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល០៤ឆ្នាំ៖

-ចំណេះដឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សក្នុងអង្គភាពនិងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ

-ដឹងពីការធ្វើផែនការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកនិងរៀបចំធនធានមនុស្ស

-យល់ដឹងពីការវាយតម្លៃគុណភាពបុគ្គលិកនិងទំនាក់ទំនងក្នុងអង្គភាពនិងក្រុមហ៊ុននានា

-ចេះរៀបចំលក្ខខណ្ឌការងារ សុវត្ថិភាពការងារនិងសុខុមាលភាពការងារ

អង្គភាពឬមូលដ្ឋានដែលអ្នកមានជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សអាចទៅបំពេញការងារបាន រួមមាន៖គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន ក្រុមហ៊ុននានា សង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការអន្តរជាតិ

ប្រភព៖ សៀវភៅមគ្គុទេសក៏ សម្រាប់ការជ្រើសរើសគ្រឹះស្ថានសិក្សា និង មុខជំនាញបន្ដការសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា

ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត

ព័ត៌មានសំខាន់ៗ

បន្ទាប់ពីចិន មានតែកម្ពុជាទេដែលប្រើឱសថបុរាណចិនព្យាបាលកូវីដ-១៩?

ឱសថបុរាណចិន Lianhua Qingwen ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបើកភ្លើងខៀវឱ្យចរាចរលើទីផ្សារកាលពីខែមេសាកន្លង។ ឱសថបុរាណនេះ ក៏ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលប្រើប្រាស់ជាផ្នែកមួយនៃមធ្យោបាយព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ដែរ។ តើបន្ទាប់ពីចិន មានតែកម្ពុជាទេដែលប្រើឱសថបុរាណ Lianhua Qingwen នេះ? បើតាមលោកជំទាវ ឱ

ទទួលយកព័ត៌មានថ្មីៗ

បំពេញអ៊ីមែលរបស់លោកអ្នកដើម្បីទទួលយកព័ត៌មានថ្មីៗពី សសយក

ព័ត៌មានអំពី COVID-19

ព័ត៌មានពេញនិយម

បេសកកម្ម

មាន​គោល​បំណង​ដើម្បី​ជួយ​បណ្តុះ​បណ្តាល​យុវជន​កម្ពុជា​ឱ្យ​ក្លាយ​ទៅ​ជា​សសរ​ទ្រូង និង​ជា​ឆ្អឹង​ខ្នង​នៃ​ប្រទេស​ជាតិ

ចក្ខុវិស័យ

មាន​គោល​បំណង​ដើម្បីជួយ​បណ្តុះ​បណ្តាល​យុវជន​កម្ពុជា​ឱ្យ​ក្លាយ​ទៅ​ជា​សសរ​ទ្រូង និង​ជាឆ្អឹង​ខ្ន​ង​នៃ​ប្រទេស​ជាតិ

អំពីយើង

ស.ស.យ.ក រណសិរ្ស​ទូលំ​ទូលាយ​របស់​យុវជន​កម្ពុជា​ដែល​បន្ត​សកម្មភាព​ពី​សមាគម​យុវជន​កម្ពុជា និង​សមាគម​យុវជន​សាមគ្គី​សង្គ្រោះ​ជាតិ​កម្ពុជា​

scroll to top